Korean Journal of Breeding Science :eISSN 2287-5174 / pISSN 0250-3360

Table. 1.

Seven promoter information and list of primers.

Promoter symbol Gene ID Forward primer Reverse primer Product size(bp)

F10-94 At1g23720 AAAAAGCAGGCTatcgttctcaaaatgatgct AGAAAGCTGGGggccatgataataaaaccaa 1,935
RA1-66 At1g56320 AAAAAGCAGGCTaatgctggcaaaactacatt AGAAAGCTGGGgggagagaaataagcagaga 1,926
Mix19-10 At1g29730 AAAAAGCAGGCTcctgtgaatctgcttacgat AGAAAGCTGGGgaagattgtgttcaagtgat 1,981
ad21 At2g42710 AAAAAGCAGGCTtcaatcgtccttctcttgat AGAAAGCTGGGttcactcactcgaggttttt 1,957
cd1 At1g14240 AAAAAGCAGGCTaggtgaatatcgttcctgtg AGAAAGCTGGGggatcgttgcattaacgtct 1,850
d27-3 At1g12040 AAAAAGCAGGCTttgtagatccacattcgtga AGAAAGCTGGGggtcaagaaacccaatttta 1,904
RG10-41 At2g24980 AAAAAGCAGGCTgagatcatgtcctttgttat AGAAAGCTGGGcatggttcttgaggatctca 2,003
Korean J. Breed. Sci. 2018;50:21-32 https://doi.org/10.9787/KJBS.2018.50.1.21
© 2018 Korean J. Breed. Sci.