Korean Journal of Breeding Science :eISSN 2287-5174 / pISSN 0250-3360

Table. 1.

Climatic conditions of field during the experimental period, from May 2017 to October 2020.

Region Temperature (℃) Rainfall (mm)
Av. minimum Av. maximum Av.
2017 17.3 25.3 22.5 580
2018 17.9 27.7 22.3 1,022
2019 17.9 27.3 22.1 696
2020 17.6 26.6 21.4 1,525
Av. 17.7 26.7 22.1 956

*Av. : Average

Korean J. Breed. Sci. 2021;53:191-9 https://doi.org/10.9787/KJBS.2021.53.3.191
© 2021 Korean J. Breed. Sci.